پروژه های فعلی

Original.png
تمام پروژه های هارمونی در سلامتی بیش از درمان بیماری بر اساس اصل پرورش بهداشت است.
</s></s>
در زیر برخی از پروژه های فعلی ما آورده شده است. تعداد بیشتری در حال آماده سازی هستند.
پشتیبانی طولانی مدت

پیمایش
یک مسیر
بازگشت به سلامتی

ملایم ، آموزنده و پرورش دهنده
کارگاه های ویدئویی

تیم ما در حال همکاری برای تولید ده کارگاه ویدئویی با بیش از سی سخنرانی برای حمایت و پرورش مبتلایان به بیماری Long Covid در هنگام بازگشت به سلامت است.

</s></s>

ثبت نام برای مشاهده تماشا آنهایی که در حال حاضر انجام می شود و آنهایی که به زودی.

تحصیلات

آوردن هماهنگی
به درون
کلاس درس

فعالیت های عملی و سرگرم کننده - در همکاری با

پروژه هارمونی

چرخه سالانه

در هارمونی
با
فصل ها